top of page

V PLASTOVÝCH SUDECH

30 - 90 LITRŮ

Sorpční prostředky jsou uloženy v pevném vodotěsném obalu s odnímatelným víkem. Mohou být strategicky rozmítěny v místech možných úniků nebezpečných kapalin. Plastové sudy zároveň slouží jako uložiště Pro kontaminovaný materiál. Připravenost a prevence sníží náklady na likvidaci možného úniku.

UNIVERZÁLNÍ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
UK30 PB
PROFIL
VÝROBKU
OLEJOVÁ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
OK30 PB
PROFIL
VÝROBKU
CHEMICKÁ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
CK30 PB
PROFIL
VÝROBKU
CHEMICKÁ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
CK60 PB
PROFIL
VÝROBKU
OLEJOVÁ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
OK60 PB
PROFIL
VÝROBKU
UNIVERZÁLNÍ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
UK60 PB
PROFIL
VÝROBKU
UNIVERZÁLNÍ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
UK90 PB
PROFIL
VÝROBKU
OLEJOVÁ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
OK90 PB
PROFIL
VÝROBKU
CHEMICKÁ HAVARIJNÍ SOUPRAVA
CK90 PB
PROFIL
VÝROBKU
bottom of page