top of page

2023

Finanční podpora organizaci DeBra CZ

Implementace ERP IS Flores, člen skupiny ABRA Software

2022

Finanční podpora organizaci DeBra CZ

2021

Finanční podpora organizaci DeBra CZ

2020

Finanční podpora organizaci DeBra CZ

2019

14.5. - 17.5. : Výstava Techtextil, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

2018

Finanční podpora organizaci DeBra CZ

2017

9. 5. - 12. 5. : Výstava Techtextil, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

4. 4. - 7. 4. : Výstava INDEX'17, stánek na prestižní světové výstavě v oblasti netkaných textilií, Ženeva, Švýcarsko

2016

Finanční podpora organizaci DebRa CZ

(nevládní nezisková organizaci poskytující řadu služeb lidem žijícím se vzácnou vrozenou vadou kůže Epidermolysis Bullosa)

2015

Instalace nové výrobní linky

Rozšíření výrobní kapacity současné výrobní linky

4. 5. - 7. 5. : Výstava TECHTEXTIL, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

Finanční podpora organizaci DebRa CZ

2014

8. 4. - 11. 4. : Výstava INDEX, stánek na prestižní světové výstavě v oblasti netkaných textilií, Ženeva, Švýcarsko

Finanční podpora organizaci DebRa CZ

2013

Dodávka sorbentů pro likvidaci havárie lodi Costa Concordia

11. 6. - 13. 6. : Výstava TECHTEXTIL, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

Finanční podpora organizaci DebRa CZ

2012

20. 3. - 23. 3. : Výstava "Ekologie velkého města", Saint Petersburg, Ruská federace

Finanční podpora organizaci DebRa CZ

2011

12. 4. - 15. 4. : Výstava INDEX'11, stánek na prestižní světové výstavě v oblasti netkaných textilií, Ženeva, Švýcarsko

24. 5. - 26. 5. : Výstava TECHTEXTIL, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

Ing. Pavel Hubaty: článek "Vliv způsobu výroby a hodnocení na sorpční vlastnosti netk. textilií" v odborném periodiku "Netkané materiály" z 04/2011

 

Finanční podpora organizaci DebRa CZ

2009

Firma slaví 15 let své existence

Článek "Techtextil's Lucky 13" v časopise "Nonwovens Industry" z 08/2009 uvádí odstavec o historii a současnosti Ecotextilu.
 

Prezentace společnosti v části "Podnikatelská současnost" v knize

"Historie a současnost podnikání na Mělnicku a Kralupsku", 1.vydání, prosinec 2008, Městské knihy s.r.o.

2008

Třetí výrobní linka melt blown, navýšení výrobní kapacity

15. 4. - 18. 4. : Výstava INDEX'08, stánek na prestižní světové výstavě v oblasti netkaných textilií, Ženeva, Švýcarsko 

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, Úsměv - poskytovatel sociálních služeb v Chlumíně.

Finanční podpora organizaci DebRa CZ

2007

12. 6. - 14. 6. : Výstava TECHTEXTIL, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

19. 1. - 23. 2. : Design Centrum ČR, Obzory českých textilií: Vernisáž výrobců netkaných a tkaných textilií, Praha, Česká republika

Článek "Na ropu i na květák" v týdeníku TÝDEN, číslo 4/2007

 

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín ve spolupráci s nadací Naše dítě.

Finanční podpora organizaci DebRa CZ


 

2006

4. 4. : EDANA. Setkání výboru výrobců sorbentů, Brusel, Belgie

Výbor dokončil práci na modifikaci stávající testovací metody WSP 10.1 ( 05 ) a navrhnul radě EDANA rozšířit metodu pro měření sorbce netkaných textilí typu melt blown

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín

Finanční podpora organizaci DebRa CZ

Darovali jsme počítač chlapci s Downovým syndromem


2005

8. 11. - 9. 11. : TRIBOTECHNIKA - celostátní konference tribotechniků, výstava našich výrobků, Hrubá Skála, Česká Republika

7. 6. - 9. 6. : Výstava TECHTEXTIL, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

21. 4. - 22. 4. : Konference "MELTBLOWN 4 YOU BOREALIS", Brusel, Belgie

20. 4. a 26. 1. : EDANA. Setkání výboru výrobců sorbentů, kanceláře EDANA, Brusel, Belgie

 

12. 4. - 15. 4. : Výstava INDEX'05, stánek na prestižní světové výstavě v oblasti netkaných textilií, Ženeva, Švýcarsko

12. 4. : Ing. Pavel Hubaty: přednáška "Kombinace nanovláken a mikrovláken pomáhá zvýšit filtrační účinnost"

v rámci prezentace "INDEX 05 FILTRATION HOUR ", Ženeva, Švýcarsko

 

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín

Finanční podpora organizaci DebRa CZ


2004
3. 11. - EDANA. Setkání skupiny výrobců sorbentů, kanceláře EDANA, Brusel, Belgie

 

26. 10. - 27. 10. : EDANA. Konference FILTREX 2004, Mezinárodní konference a výstava, Hotel Kempinski, Mnichov, SRN

 

20. 4. - 24. 4. - Výstava ENVIBRNO 2004, Brno, Česká republika


Článek "The New EU10" v časopise "Nonwoven Report Internation", říjen 2004, strana 48

Článek "Utěrky ECOSTAR E314" v českém časopise AUTOEXPERT, září 2004

Ing. Milan Kramer: Článek "Utěrkou proti ropě" v českém časopise DOPRAVA A SILNICE, červenec 2004

Ing. Pavel Hubaty: "Článek Mikrovlákna Melt-Blown" v českém časopise EKO Ekologie a společnost - dobré řešení pro životní a pracovní prostředí, červen 2004

Článek "Netkané textilie a technické textilie v české republice po roce 2000" v časopise "AVR Nonwovens and technical textiles", strana 14,

květen 2004, EU

Propagace aktivit Ecotextilu v Ruském jazyce ve sbírce Predprinimatelskaja dejatelnost v ceskoj respublike, 04/2004

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín
 

 

2003

8. 4. - 10. 4. : Výstava TECHTEXTIL, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

 

11. 3. - 12. 3. : Ing. Pavel Hubaty: "Elektrostaticky nabitá melt blown rouna pro chirurgické použití" na mezinár. konferenci "Nonwovens in Filtration", 

Stuttgart, SRN

 

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín

Finanční podpora hendikepovaným dětem, Sedmikráska

Finanční podpora pro ČČK

Finanční podpora dětem se zrakovým postižením


2002

Španělsko - použity naše norné stěny při nehodě tankeru Prestige

30. 10. - 2. 11. : Výstava ENVIBRNO, Brno, Česká republika

9. 10. - 10. 10. : Ing.Pavel Hubaty: "Elektrostaticky nabitá melt blown rouna pro filtraci v medicíně"  na mezinár. konferenci "Medical Filtration",

Stuttgart, SRN

říjen 2002: Výstava PYROS, Brno, Česká Republika

16. 4. - 19. 4. : Výstava INDEX'02, stánek na prestižní světové výstavě v oblasti netkaných textilií, Ženeva, Švýcarsko

5. 3. - 6. 3. : Ing.Pavel Hubaty: "Vliv chladícího vzduchu na kvalitu Melt blown webs.2" na 6. mezinárodní konferenci "Textile Fibrous"


Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín

Finanční podpora p. Martin Lhota, záplava na řece Labi

Finanční podpora hendikepovaným dětem, Mělník

Finanční podpora dětem se zrakovým postižením

Finanční podpora hendikepovaným dětem, SOA Neratovice

 

 

2001

30. 10. - 2. 11. : Výstava ENVIBRNO 2001, Brno, Česká Republika

24. 4. - 26. 4. : Výstava TECHTEXTIL, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín

 

Finanční podpora dětem se zrakovým postižením
 


2000

Nová výrobní linka - 30% nárůst výroby (Leden 2000)

Společnost byla certifikována podle standardu ČSN EN ISO 9001:1995 - certifikát č. 62/2000 z 1.11.2000 (TZÚ Brno)


14. 11. - 15. 11. : Ing.Pavel Hubaty: "Elektrostaticky nabité kombinované materiály PES spun bond / PP Melt blown roun určených pro výrobu skládaných filtrů" na Středo a východoevropské konferenci o filtraci, Praha, Česká republika

7. 11. - 10. 11. : Ing. Pavel Hubaty: "Elektrostaticky nabité kombinační materiály na bázi PES spun bond nosičů / PP Melt blown roun určených pro výrobu skládaných filtrů" na 10. konferenci "TANDEC", Knoxville, Tennessee, USA

 

24. 10. - 27. 10. : Výstava ENVIBRNO, Brno, Česká Republika

 

16. 5. - 20. 5. : Výstava PYROS, Brno, Česká Republika

 

Článek "Putting all together" v časopise "NONWOVENS INDUSTRY" z dubna 2000, strany 84 a 86

Finanční podpora dětem se zrakovým postižením

 

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín

1999

Mezinárodní konference "TANDEC", Knoxville, Tennessee, USA

Článek "Company Cameo" v časopise "NONWOVENS INDUSTRY" z prosince 1999, strana 106

 

19. 10. - 22. 10. : Výstava ENVIBRNO 99, Brno, Česká Republika

27. 4. - 30. 4. : Ing. Pavel Hubaty: "Vliv elektrostatického náboje na filtrační vlastnosti netkaných textilií melt blown"

na 3. Mezinárodní konferenci "Nonwovens on filtration" při příležitosti výstavy INDEX 99, Ženeva, Švýcarsko

27. 4. - 30. 4. : Výstava INDEX 99, Ženeva, Švýcarsko

Článek "Reinforced sorbents" v časopise "NONWOVENS REPORT INTERNATIONAL" z  března 1999, strana 34

Finanční podpora dětem se zrakovým postižením

Finanční podpora nadaci na ochranu dětí

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín

1998
31. 12. 1998 - 1. 1. 1999 : Únik ropných látek poblíž reservoáru pitné vody na řece Želivka - dodávka ropných zábran

18. 11. - 20. 11. 1998 : Ing. Pavel Hubaty: "Zlepšení filtračních vlastností melt blown netkaných textilií při použití procesu elektrostatického nabíjení systémem TANTRET" na 8. výroční TANDEC konferenci, Knoxville, Tennessee, USA 

20. 10. - 23. 10. : Výstava ENVIBRNO 98, Brno, Česká Republika

1. 10. : Únik ropy poblíž Dunaje v Bratislavě na Slovensku - dodávka ropných zábran a textilních sorbentů

 

27. 4. - 28. 4. : Ing. Pavel Hubaty: "Vliv elektrostatického náboje na filtrační vlastnosti netkaných textilií melt blown"

na 1. Mezinárodní konferenci ve východní evropě o filtracích, Praha, Česká Republika

Finanční podpora fyzicky a mentálně hendikepovaným dětem, USP Chlumín

 

Finanční podpora slepým dětem

 

 

1997

6. 11. : Únik ropy do řeky Vltava , dodávka ropných zábran,

článek v deníku "Mladá Fronta Dnes"

Časopis Czech Business and Trade (10/97) - Životní prostředí České Republiky (strana 55)

2. 9. - 6. 9. : Výstava ENVIBRNO 97, Brno, Česká Republika

červenec - srpen : Záplavy na řece Morava, Česká Republika - dodávky sorbentů

13. 5. - 15. 5. : Výstava TECHTEXTIL 97, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

 

Finanční podpora fyzicky i mentálně postiženým dětem, USP Chlumín

Finanční podpora slepým dětem

1996

 

 

Ing. Pavel Hubaty: "Meltblown nonwovens" na kongresu TEXPO 96, Brno, Česká Republika

1. 10. - 5. 10. : Výstava ENVIBRNO 96, Brno, Česká Republika

13. 2. - 16. 2. : Výstava INDEX'96, stánek na prestižní světové výstavě v oblasti netkaných textilií, Ženeva, Švýcarsko

1995

20. 6. - 22. 6. : Výstava TECHTEXTIL 95, mezinárodní výstava výrobců a zpracovatelů technických textilií, Frankfurt nad Mohanem, SRN

1994
8. 11. - 11. 11. : Výstava ENVIBRNO 94, Brno, Česká Republika

Založen ECOTEXTIL, s.r.o., první výrobce melt blown netkaných textilií v centru Evropy

1993

Spuštění linky melt blown

1992

Příprava trhu a technologie

1997
bottom of page