top of page

SPOLEHLIVOST

PARTNERSTVÍ

KVALITA

Název společnosti :

Statutární zástupce společnosti a jednatel :
Založení společnosti :

Registrace společnosti :

Osvědčení o registraci :

Certifikát ČSN EN 9001:2009 :

IČ :

DIČ :

ID datové schránky :

ECOTEXTIL, s. r. o.

Ing. Pavel Hubaty

26. srpna 1994

Městský soud v Praze, č. C/31252

045 Neratovice č. 14867/94/R ze dne 01.11.1994

1995 č. 62/2000 ze dne 1.11.2000, systém recertifikován podle ČSN EN ISO 9001:2016, platnost do 2.7.2021

48953890

CZ48953890

rbr2ygp

Promos
Přehrát video

POLITIKA JAKOSTI

 

ECOTEXTIL, s.r.o. je výrobcem a prodejcem netkaných textilí vyrobených technologií melt blown s 26 letou tradicí. Dlouholeté know-how, inovativní využití technologie a znalostí v oboru netkaných textilií řadí společnost ECOTEXTIL, s.r.o. mezi významné a respektované evropské výrobce mikrovlákenných textilií. 

Společnost od počátku své existence spolupracuje s významnými univerzitami nejen v České republice. Spolupracuje aktivně s výrobci jiných typů netkaných textilií, dodavateli aditiv a výrobci polymerů s cílem zlepšovat vlastnosti mikrovláken v kombinaci s tradičními netkanými textilemi a nanovlákny.

Výrobky společnosti ECOTEXTIL, s.r.o. hrají významnou roli v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí.

Portfoliem výrobků a cílevědomou činností společnost vytvořila síť svých zákazníků ve více než 33 státech nejen v Evropě, ale i na jiných kontinentech.


Jemnost vláken do deseti mikrometrů předurčují využití textilií v oblast sorpce nebezpečných kapalin a filtraci jemných prachových částic menších než jeden mikron.


Hlavním výrobním artiklem jsou díky unikátním vlastnostem mikrovlákenných roun sorpční materiály ECOSTAR, dále pak filtrační technické textilie MICROVAC pro výrobu respirátorů podle EN 142 a filtračních materiálů pro nejrůznější technické aplikace.


Cílem společnosti je udržitelnost postupného technického rozvoje společnosti a zavedení automatizace ve výrobě, zdokonalování řídicího systému a zkvalitňování odborné úrovně pracovníků společnosti.

V obchodní strategii je nadále na prvním místě spokojenost zákazníků díky úzké spolupráci a systematickému analyzování výsledů a spokojenosti.

Dlouhodobým ekonomickým cílem společnosti je zvýšení výroby plochých výrobků s vyšší přidanou hodnotou s orientací na střední a malé firmy. 

ECOTEXTIL, s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016. 
Společnost uplatňuje a udržuje systém jakosti a neustále zlepšuje jeho efektivnost. Ve své činnosti uplatňuje všechny základní principy managementu jakosti.  Základním principem je orientace na zákazníka a hlavní filosofií společnosti je rychle dodat velmi kvalitní výroky. K tomu využívá týmovou práci s orientací na procesy. Práci poměřuje neustálým sledováním dosažených výsledků a vede své pracovníky k partnerství nejen k zákazníkovi a dodavatelům.

Důsledně vyžadovat plnění pracovních povinností a zhodnotit měřitelnost výkonů a způsob odměňování pracovníků s cílem motivace ke zlepšení výkonnosti je jedním z hlavních bodů dosažení cílů společnosti.

 

Ing. Pavel Hubaty
jednatel společnosti

bottom of page