top of page

O výrobě

VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ:

  • představuje výrobu netkaných textilií technologií melt blown (MB, M) založené na principu tvorby mikrovláken nadloužením nekonečného vlákna z taveniny polymeru proudem horkého vzduchu. Výsledkem takového procesu je mikrovlákenné rouno, které je předurčeno díky velkému objemu volného prostoru mezi vlákny, jemnosti vlákna a své specifické struktuře pro použití v oblasti sorpce kapalin a nebezpečných látek, k filtraci velmi jemných částic ze vzduchu s vysokým stupněm odlučování, jako tepelné izolace a jiné další aplikace v mnoha oblastech lidské činnosti.

  • výrobní linky byly dodány společností Nordson Fibre Systems v šíři 1 m, v rozsahu plošných hmotností od 20 do 400g/m^2 s možností barvení a aditivace ve hmotě antistatiky, UV stabilizátory, hydrofilními nebo jinými přísadami do plastů. V roce 2015 byla rozšířena výroba na lince v šíři 1,6 m.

  • Základní produkt Melt Blown je možné kombinovat s jinými typy netkaných textilií jako například Spun Bond, vpichovanými netkanými textiliemi, nepropustnými foliemi a jinými vrstvami tak, že výsledné vlastnosti z něj tvoří sofistikovaný kompozit rozšiřující spektrum jeho použití.

  • Další možností využití Melt Blown je výroba plněných finálních výrobků pro využití v ochraně životního prostředí ve formě norných stěn, polštářů, havarijních balíčků pro sorpci nebezpečných kapalin využívaných složkami integrovaného záchranného systému a ekology.

  • Pro sortiment plněných výrobků využitelných jako sorbenty je pro některé typy použita jako vstupní surovina nestandardní odpad z výroby netkaných textilií nebo celulosy od jiných dodavatelů.

bottom of page