ECOTEXTIL, s. r. o.
 

Horňátky 15
277 11 Neratovice
Česká republika

DIČ:     CZ48953890
IČ:        48953890

ID dat. schránky: rbr2ygp

e-mail: info@ecotextil.cz

tel.:      +420 315 682 352

​© 1994 - 2019, Ecotextil s. r. o.

FILTRAČNÍ MATERIÁLY

​Filtrační média MICROVAC jsou:

testovány podle norem EN 143

vyrobené z polypropylenu a mohou být používány až do teploty 90ºC

vyráběny v maximální šíři 100 cm a dodávány na dutinkách o vnitřním průměru 76 mm

MICROVAC pro průmyslové polomasky - respirátory

MICROVAC pro ústní roušky

Filtrační účinnosti - FE - měřeny při čelních rychlostech 7,9 cm/s a dávkování 120 mg zkušebního aerololu dle EN 143.

Pro měření FE na aerosol NaCl s průměrnou velikostí částic 0,6 μm je měřený zkušební vzorek o průměru vzorku 11 cm a průtoku aerololu 45 l/min.  

Pro měření FE na aerosol parafinu s průměrnou velikostí částic 0,4 μm je měřený zkušební vzorek o průměru 16 cm a průtoku aerosolu 95 l/min.

Prodyšnost vzduchu měřena při 100 Pa.

Dýchací odpory (∆p) měřeny při průtoku 95 l/min.

BFE – bakteriální filtrační účinnost dle ASTM F2101-01.2001, procedure Nelson Lab. Nr.SOP/ARO/007 J.1

Povrchový náboj dodán pomocí TANTRET TM Technology. U.S. Patent No.5.401.446 and 5.686.050