top of page

SORBENTY

Textilní mikrovlákenné sorbenty dělíme na hydrofobní a hydrofilní. Hydrofobní verze zahrnuje skupinu olejových sorbentů a hydrofilní skupinu univerzálních a chemických sorbentů. 

Hydrofobní olejové sorbenty absorbují oleje a ropné produkty. Odpuzují vlhkost a vodu. I po nasáknutí ropných látek na vodě plavou. Vyrábíme je v bílé nebo modré barvě.

Hydrofilní sorbenty sají vodné roztoky kyselin a louhů a zároveň i ropné produkty.  Neplavou na vodní hladině.


Univerzální (hydrofilní) sorbenty jsou ve svém použití skutečně univerzální, protože sají všechny typy neagresivních kapalin, jak ropné látky, organické látky, tak vodné roztoky kyselin a louhů. Univerzální sorbenty, stejně jako chemické sorbenty, nejsou doporučeny pro likvidaci ropných havárií na vodě. Jejich použití je vhodné především tam, kde dochází k trvalým malým únikům různých provozních kapalin, emulzí, tedy v údržbě a prevenci. Univerzální sorbenty jsou dodávány v šedé barvě.

Chemické sorbenty (hydrofilní) sají i velmi koncentrované agresivní kapaliny, přičemž odolávají jejich působení. Zároveň stejně jako univerzální sorbenty sají jak oleje, tak ropné produkty. Jsou dodávány ve žluté barvě.

Mikrovlákenné sorbenty vyrábíme a dodáváme nejčastěji ve formě rolí, minirolí, přířezů,  případně i jako plněné či speciální výrobky.

Sorbenty skladujte pouze v suchých místnostech a pokud možno bez dlouhodobého vlivu přímého slunečního záření. Pro zachování sorpční kapacity je zejména nutné výrobky skladovat tak, aby byly vystaveny co nejmenšímu zatížení.

Doporučeným způsobem likvidace použitých sorbentů je spalování ve spalovnách. Sorbenty ECOSTAR lze spálit v jakékoli spalovně, přičemž nevznikají žádné nebezpečné zplodiny. Režim spalování nebo výběr jiného způsobu likvidace závisí především na látce, kterou je sorbent nasycen.

bottom of page