top of page

CHEMICKÉ SORBENTY

Chemické sorbenty sají agresivní kapaliny, vodné roztoky louhů a kyselin, olejové emulze, chladící směsi, rozpuštědla, motorové a hydraulické oleje, ropné produkty jako letecké, motorové benzíny, naftu, rozkouštědla, alkoholy. Neplavou na vodě.

Výše jmenované typy sorbentů vyrábíme v mnoha variantách a typech, zajišťujících dosažení maximální absorpce s ohledem na způsob použití všude tam, kde dochází k úniku nebezpečných kapalin a také při prevenci a ochraně pracovního a životního prostředí.

CHEMICAL
Přehrát video
bottom of page