CHEMICKÉ SORBENTY

Chemické sorbenty sají agresivní kapaliny, vodné roztoky louhů a kyselin, olejové emulze, chladící směsi, rozpuštědla, motorové a hydraulické oleje, ropné produkty jako letecké, motorové benzíny, naftu, rozkouštědla, alkoholy. Neplavou na vodě.

Výše jmenované typy sorbentů vyrábíme v mnoha variantách a typech, zajišťujících dosažení maximální absorpce s ohledem na způsob použití všude tam, kde dochází k úniku nebezpečných kapalin a také při prevenci a ochraně pracovního a životního prostředí.

ECOTEXTIL, s. r. o.
 

Horňátky 15
277 11 Neratovice
Česká republika

DIČ:     CZ48953890
IČ:        48953890

ID dat. schránky: rbr2ygp

e-mail: info@ecotextil.cz

tel.:      +420 315 682 352

​© 1994 - 2020, Ecotextil s. r. o.