top of page

Olejové jednoduché sorbenty typu s antistatickou úpravou zajišťují sorbentu povrchový odpor 2 × 1012 – 5 × 1013 Ω. Jsou určeny pro adsorpci olejů a ropných derivátů v provozech se zvýšeným rizikem vlivem statického náboje. Jsou tvořeny jednou vrstvou mikrovlákenné netkané textilie Meltblown.

Jedná se o vysoce nadýchaný materiál, který společně s kompozitem Super SM dosahuje nejvyšších hodnost absorpce oleje SAE 10W/40 a to v objemu 18-20 l/kg sorbentu v závislosti na plošné hmotnosti sorbentu.

Ve všech variantách jsou jednoduché sorbenty výborným pomocníkem při likvidaci a prevenci před úniky kapalin z pevných povrchů. Olejové jednoduché sorbenty se využívají především při likvidaci ropných havárií na vodě. Výborně oddělují oleje od vody, přičemž ropné produkty zadřžují ve struktuře rouna. I v případě plného nasycení plavou na vodě.

Výborný poměr cena a výkon zajišťuje nejen absorpční schopnost tohoto typu materiálu, ale díky jeho vlastnostem je možné pro likvidaci znečištění použít mnohonásobně méně sorbentu ECOSTAR než klasického anorganického sypkého sorbentu. Tato skutečnost ovlivňuje nároky na skladovací prostor a náklady na likvidaci použitého sorbentu ve prospěch textilních sorbentůl ECOSTAR. Díky své otevřené struktuře má i tento sorbent nižší odolnost proti otěru vláken.

Antistatické sorbenty vyrábíme ve formě přířezů, rolí, minirolí, sudových přikrývek.

OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ LEHKÉ PŘÍŘEZY
OSL A / OSL A DB
DATASHEET
50 cm × 40 cm
144 litrů
200
Polywrapped /
Dispenser Box (DB)
OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ TĚŽKÉ PŘÍŘEZY
OSH A / OSH A DB
50 cm × 40 cm
137 litrů
100
DATASHEET
Polywrapped /
Dispenser Box (DB)
OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ TĚŽKÉ PŘÍŘEZY 100 cm
100 cm × 100 cm
OSH A 25
180 litrů
25
DATASHEET
Polywrapped
OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ LEHKÉ ROLE
100 cm × 40 m
ORL A
144 litrů
1
DATASHEET
Polywrapped
OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ TĚŽKÉ ROLE
ORH A
DATASHEET
100 cm × 40 m
274 litrů
1
Polywrapped
OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ LEHKÉ MINIROLE
OMRL A
DATASHEET
50 cm × 40 m
72 litrů
1
Polywrapped
OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ TĚŽKÉ MINIROLE
∅ 56 cm
137 litrů
OMRH A / OMRH A DB
25
DATASHEET
Polywrapped /
Dispenser Box (DB)
OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ LEHKÉ SUDOVÉ PŘIKRÝVKY
ODL A
∅ 56 cm
22 litrů
25
Polywrapped
DATASHEET
OLEJOVÉ ANTISTATICKÉ TĚŽKÉ SUDOVÉ PŘIKRÝVKY
ODH A
∅ 56 cm
42 litrů
25
Polywrapped
DATASHEET

rozměry

absorbce

počet kusů

v balení

způsob

balení

bottom of page